2013

38. Jahrgang des OCG Journals

Cover: OCG Journal 4/2013
Titelthema: Gottesbeweis am Computer
Cover: OCG Journal 3/2013
Titelthema: Die ISO/IEC 27001 Norm
Cover: OCG Journal 2/2013
Titelthema: Der Arbeitsplatz der Zukunft
Cover: OCG Journal 1/2013
Titelthema: Die Roboter kommen